urbanització d'escala exterior
    Bot, Tarragona | 2011 | 176m2
Aquest projecte consisteix en la construcció d’una nova escala per accedir als terrenys de l’antiga estació de ferrocarril des del final del carrer Major, per tal de racionalitzar el recorregut i dotar-lo dels serveis mínims exigibles. D’altra banda, el traçat de la nova escala fa arribar els serveis als terrenys de l’antiga estació i connectarà la Via Verda amb el poble a nivell d’instal.lacions de cara a una futura intervenció de reconversió de la zona per part de l’Ajuntament.