urbanització cementiri
    Begues, Barcelona | 1999 | 1.275m2
El projecte d’intervenció al Cementiri de Begues inclou la urbanització i pavimentació de tot l’interior del recinte, l’enllumenat, l’ajardinament i la col•locació i distribució del mobiliari urbà. Així mateix també inclou l’arranjament dels murs exteriors i la construcció de la capella i dels diferents accessos al recinte. La pavimentació combina diferents materials i pendents, amb l’objectiu de crear uns recorreguts amb paviments de formigó o fusta, que permeten la circulació per tot el Cementiri de l’aparell elevador de fèretres. Els desnivells dins el recinte es resolen amb rampes per la circulació de l’aparell elevador combinades amb graons per la circulació peatonal. Aquests paviments es complementen amb una zona central on es situa la vegetació i els bancs.