Plaça a Begues Parc
    Begues, Barcelona | 2000 | 1.595 m2
Aquest projecte ocupa un solar de 1.595 m2 envoltat d’un vial que resol la circulació d’un cul de sac de la trama viària de la urbanització de Begues Parc. El programa consisteix en una zona polivalent, que serveixi per a fer-hi el ball a les festes del barri, acompanyat d’una altra zona de jocs infantils i un petit equipament de bar, magatzem i bany. L’equipament es realitza mitjançant una estructura de murs de contenció de formigó, sostre amb llosa de formigó i suports estructurals metàl•lics que fan a la vegada de tancaments de l’espai interior. La coberta d’aquest equipament és, a la vegada, connexió peatonal entre el carrer del nivell més alt amb el nivell de la plaça.