pla general d'ordenació de Queretes
    Queretes, Terol | 2010
Queretes es compon bàsicament de paissatges muntanyosos on es troben les majors altures. Els materials són la majoria de pedra caliça que han petit intensament l’erosió, creant estrets passadissos, salts d’aigua, parets verticals, etc., fet que unit a l’exuberant vegetació que cobreix l’àrea, el convertéixen en una zona d’una gran bellessa paisatgística. A mesura que ens apropem al vall de l’Ebre el paisatge es dulcifica i es presenta com una successió de turons i ondulacions del terreny, on es troben camps de vinyes, ametllers, oliveres, sembrats que a la primavera es tenyeixen d’intens vermell.

Les actuacions es divideixen en funció de la classificació del sòl:

  • En sòl urbà es donaran dos tipus d’intervenció: de creixement o d’ampliació del nucli urbà i de millora o canvi d’ús de les edificacions existents. La proposta de colmatació del perímetre, a partir d’ampliacions del sòl urbà, i les intervencions de millora en l’interior de Queretes, comporta el traçat d’un vial de perímetre urbà i la ubicació de zones verdes entre aquest i la massa edificada. Envoltant el nucli urbà antic d’espai públic limitem qualsevol tentació d’ocupació indefinida més enllà d’aquest límit.
  • En sòl urbanitzable es proposen ampliacions de sòl urbanitzable amb l’objectiu final de posar a disposició de la població sòl industrial per augmentar el sòl destinat a aquest tipus d’activitat al municipi i sòl residencial en vista de l’augment de la població per complir els requeriments legislatius de reserva de sòl per al desenvolupament de vivenda de protecció pública.
  • En sòl no urbanitzable (que és la majoria del terme municipal) se li donarà la categoria Especial. Aquesta classificació es solapa amb els àmbits de protecció de figures de planejament i plans europeus, estatals i comarcals. L’objectiu d’aquest classificació és la preservació de l’entorn natural de Queretes.