modificació puntual del pla general metropolità 'El Papiol Nord'
    El Papiol | aprovació def. 200X | 820.166 m2