nau industrial
    Viladecans | 2011 | 4.806m2
El solar, al polígon industrial de 'Massotes', i la normativa (separació a llindars) condiciona la forma final de la nau, que és de planta baixa +1 i conté dues empreses; aquesta nau es planteja com un volum de formigó molt foradat aconseguint així una àmplia il.luminació natural per a les zones de treball i les oficines, i també una imatge corporativa adequada a l'activitat industrial de l'empresa.

Tècnicament s'ha construït amb elements prefabricats de formigó, amb una façana formada per panells de formigó prefabricat de color fosc i finestres quadrades de diferents tamanys.