edifici d'habitatges de protecció oficial
    Sant vicenç de Montalt | en projecte | 2.540m2
Es projecta un edifici a quatre vents dins del casc antic del municipi, l'edifici s'adapta a la trama urbana retranquejant l'edifici en tres parts fent que aquest s'integri millor dins del teixit de casc antic. A l’hora de resoldre les diferents tipologies d’habitatge s’ha tractat de proveir una oferta variada que atengui les condicions diverses de les famílies que s’acullin al regim de protecció. Tant l’estructura general de l’edifici com les distribucions proposades permeten un funcionament molt polivalent dels habitatges, de manera que sigui possible reconfigurar-los per adaptar-los a necessitats canviants.