casa vil·la Emília
    Sant Cugat del Vallès | 2008 | 126,00m2
Petit habitatge unifamiliar, construït al límit edificable nord-oest del solar per tal d’alliberar el màxim de jardí en direcció a les millors vistes. Una gran closca blanca s’inclina lleugerament cap al sud-est per donar llum i “cel” al passatge d’accés i abalançar-se protectora cap al jardí, i un desencaix en planta baixa ens assenyala amb un porxo la “porta de casa”. La secció ens permet accedir a peu pla des del passatge i en canvi trobar el jardí a la cota d’una bancada que el prolonga cap a l’interior i amaga el sistema de calefacció. La “closca”: Un mur-llosa de formigó de 20 cm. revestit amb un sistema d’aïllament tèrmic i arrebossat elàstic: ni un pont tèrmic, ni una discontinuïtat. Tota la inèrcia tèrmica del formigó abocada a l’interior. La “no-closca”: Fusteries de fusta certificada de cedre amb vernís a l’aigua tipus “vacsol”, i porticons corredissos amb llistons d’avet tractat a l’autoclau.