casa Clara Torres
    Viladecans | 2009 | 237,42m2
El solar, de forma triangular, determina la forma del perimetre construit. Resseguint aquest perimetre, la casa es cargola en espiral buscant la llum del sud i les vistes, al voltant d’un pati interior, també triangular, que condueix la llum a través de l’escala fins a la planta baixa... Les façanes i cobertes són d’un únic material, la xapa de zinc, amb una solució constructiva de façana lleugera que permet assolir voladius de fins a 8m.