casa bolet
    Viladecans | 2000 | 350m2
El projecte col.loca l’edifici sortint desde la cota més alta del solar esglaonant-se planta a planta fins a terra.

En secció cadascuna d’aquestes plantes va perdent volada respecte la superior i en planta es recargolen abraçant el terreny fins a tancar un espai exterior entre l’edifici i el pendent natural del terreny. D’aquesta manera s’aconsegueixen unes superfícies planes en un solar originariament inaccesible, i una màxima longitud de façana a vistes on s’aboquen totes les dependències de la casa.

Resta diferenciat un espai exterior davant, obert i buit; i un darrera arrasserat, més privat, on es col.loquen les funcions de lleure. La transició entre aquests dos espais es fa fluint per sota l’edifici a través d’un porxo encarat al paissatge, com tota la secció de l’edifici, que es volca sobre ell a contra pendent del terreny, com clavat en aquest i mirant de forma airosa un Delta del Llobregat sovint oblidat.